Holstinmäen autohuolto

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on Holstinmäen autohuolto Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka koskee yrityksen verkkosivujen kautta kerättyjä henkilötietoja. Laadittu 12.9.2022.

1. Rekisterinpitäjä
Holstinmäen autohuolto Oy
Y-tunnus: 2802208-4
Kaarnikkatie 1, Kello, Haukipudas
Puhelinnumero: 050 337 6060
Sähköpostiosoite: info@holstinmaenautohuolto.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Petri Hyry
info@holstinmaenautohuolto.com

3. Rekisterin nimi
Holstinmäen autohuolto Oy:n verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Sivuston yhteydenottolomakkeesta jätettyjä henkilö- ja yritystietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakassuhteiden hoitamista, palvelujen toimittamista sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi, sähköpostiosoite, auton rekisterinumero ja viesti

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan verkkosivuston kautta: joko www-lomakkeen tai Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä tai käsitellä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.